Strona Główna

EURO PROFIT Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Sp. z o.o.  jest instytucją otoczenia biznesu typu „non – profit” (nie działającą dla zysku), wspierającą rozwój sektora przedsiębiorczości. Spółka założona została w marcu 2014r. przez profesjonalistów z bogatym doświadczeniem zawodowym w krajowym i międzynarodowym biznesie. 

Obecnie nasza działalność koncentruje się na dostarczaniu przedsiębiorstwom usług wsparcia, w tym  profesjonalnych usług:

  • informacyjnych,
  • finansowych,
  • doradczych,
  • rozwojowych.

Prowadzimy Fundusz Pożyczkowy udzielający przedsiębiorcom oraz osobom, które planują wkrótce uruchomić własną działalność gospodarczą niskooprocentowanych pożyczek. Pomagamy także w pozyskaniu przez przedsiębiorców z terenu Podkarpacia atrakcyjnych pożyczek dedykowanych małym firmom. Specjalizujemy się w organizowaniu szkoleń adresowanych do różnorodnych grup docelowych, tj. przedstawiciele przedsiębiorstw, fundacji i stowarzyszeń, JST  z terenu całego kraju. Jako koordynator Małopolskiego Klastra na rzecz Rozwoju Spółdzielczości „Innowacja” oraz Wschodniego Klastra na rzecz Rozwoju Spółdzielczości „Razem” wspieramy rozwój konkurencyjności i innowacyjności sektora spółdzielczości.

Nasz zespół stanowią eksperci z dziedzin funduszy unijnych, bankowości, finansów i zarządzania. 
Korzystamy z wiedzy i doświadczenia najlepszych doradców prawnych i podatkowych, aby zagwarantować naszym Klientom najwyższą jakość świadczonych usług.